Next Prev

Biznes plan – droga do sukcesu

Wiele osób prowadzących własną działalność rozważa rozbudowę własnej firmy. Rzeczą oczywistą jest fakt, że każde przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością odpowiedniego nakładu finansowego. Sposobów uzyskania środków finansowych jest wiele, począwszy od oszczędności, poprzez pożyczki i kredyty, a na dotacjach skończywszy. W przypadku własnych oszczędności o ich przeznaczeniu decyduje wyłącznie właściciel, w tej sytuacji plany mogą być często zmieniane. Warto jednak pamiętać, że zasadnicza decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych powinna być przemyślana i konkretna, ponadto każdy właściciel firmy powinien uwzględnić ewentualne ryzyko strat. Przemyślana i właściwie prowadzona inwestycja przynosi jednak wiele korzyści, zarówno dla samego właściciela firmy, jak i całego społeczeństwa. W życiu zdarzają się jednak sytuacje, gdy planowana inwestycja staje po znakiem zapytania ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Jednym z rozwiązań w tej sytuacji jest pożyczka lub kredyt z przeznaczeniem na konkretne działanie. Składając wniosek w banku właściciel firmy ubiegający się o pożyczkę powinien szczegółowo przedstawić cel, na jaki zostaną przeznaczone środki. W rzeczywistości oznacza to, że potencjalny inwestor powinien przedstawić konkretny biznesplan. Działanie to jest także wymagane podczas ubiegania się o bezzwrotne dotacje. Różnica pomiędzy pożyczką a dofinansowaniem polega przede wszystkim na tym, że pożyczkę należy zwrócić doliczając do kapitału odpowiednie odsetki, naliczane za każdy miesiąc lub w skali rocznej, zaś dotacja jest całkowicie bezzwrotna, aczkolwiek pod warunkiem, że środki zostaną przeznaczone w odpowiednim czasie i wyłącznie na cel wskazany w biznesplanie. Często można się spotkać z opinią, że wymogi w zakresie dotacji są bardziej restrykcyjne, nie mniej jednak w rzeczy samej jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze niż pożyczka. Opracowując biznesplan należy szczegółowo przedstawić aktualną sytuację firmy oraz korzyści, jakie przyniesie ze sobą inwestycja, na realizację której przeznaczona zostanie pożyczka lub dotacja. Warto dodać, że istnieje możliwość łączenia obydwóch działań, dzięki czemu planowane przedsięwzięcia mogą mieć znacznie szerszy zasięg.