Next Prev

Dotacje zewnętrzne

Prowadząc własną działalność tudzież przymierzając się do założenia firmy można skorzystać z możliwości, jaką są dotacje na rozwój i działalność danej jednostki. Na uwagę bez wątpienia zasługuje działanie obejmujące dotację dla osób bezrobotnych, przeznaczana na pomoc w założeniu działalności, a tym samym zdobyciu stałego źródła zarobku. Pozornie otrzymanie pomocy finansowej wydaje się bardzo proste, należy jednak pamiętać, że każda zainteresowana osoba powinna spełniać odpowiednie warunki. Przede wszystkim musi być to osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym Urzędzie Pracy. Poza tym należy przygotować odpowiedni biznesplan, w którym szczegółowo zostanie uwzględniony zakładany profil firmy, a także zapotrzebowanie na konkretną działalność w lokalnej społeczności. Może się oczywiście zdarzyć, że firma będzie miała znacznie szerszy zasięg, w tej sytuacji także należy uwzględnić ten fakt. Ponadto istotny jest fakt, aby pamiętać, że dotacja stanowi pomoc finansową, przyszły właściciel musi wykazać, iż posiada także wkład własny, przy czym mogą to być oszczędności, jak również dobra materialne, niezbędne w danej branży. Istotny jest także fakt, iż przyznanie dotacji na założenie działalności wiąże się z koniecznością regularnego uiszczania opłat w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, ponadto nie można zamknąć lub zawiesić firmy przed upływem pełnego roku. Decydując się na to rozwiązanie należy więc dokładnie przeanalizować sytuację rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej społeczności, a tym samym mieć swego rodzaju gwarancję, że jest to biznes opłacalny, przynoszący wymierne i realne korzyści finansowe. Na uwagę zasługują także dotacje przeznaczane dla osób, które już prowadzą działalność. Środki te przyznawane są najczęściej w drodze konkursów organizowanych przez jednostki zewnętrzne, głównie o charakterze pozarządowym tudzież samorządy wojewódzkie. W tej sytuacji właściciel firmy musi opracować konkretny biznesplan, wykazując w nim potrzeby firmy i realne korzyści, które przyniesie ewentualna modernizacja. Dotacje tego typu przyznawane są na konkretny cel i zazwyczaj obejmują określoną procentowo część całości planowanego przedsięwzięcia. Faktem jest, iż w tej sytuacji koniecznością staje jest zainwestowanie własnych środków, nie mniej jednak warto podkreślić, że odpowiednio przeprowadzone przedsięwzięcie przynosi wiele korzyści, niekiedy w bardzo krótkim czasie.