Next Prev

Własna firma czy etat?

Praca to podstawowy element w życiu każdego człowieka, zapewnia stabilizację i godne warunki bytowo – ekonomiczne. Podstawą znalezienia pracy umożliwiającej realizację własnych planów i marzeń jest wykształcenie. Wielu ludzi decyduje się na podnoszenie kwalifikacji twierdząc, iż jest to najlepsza z możliwych inwestycji. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, inwestycja w siebie to doskonały kierunek. Możliwości w tym zakresie jest sporo, począwszy od szkół średnich, poprzez studia, a na kursach i szkoleniach skończywszy. Wbrew pozorom niższe wykształcenie w żaden sposób nie dyskryminuje człowieka na rynku pracy. Jest wiele prac, w których wymagana jest sprawność fizyczna i odpowiednie umiejętności, czego przykładem mogą być prace stolarskie czy budowlane. Wiele osób z wykształceniem zawodowym decyduje się na złożenie własnej działalności wychodząc z założenia, że jest to jak najbardziej właściwe działania. Co ważniejsze, rozwiązanie to często zwieńczone jest sukcesem, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Decyzja o założeniu własnej firmy powinna być przemyślana i przeanalizowana, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów. Bez wątpienia jest to doskonały sposób na osiągnięcie życiowej i zawodowej stabilizacji, a tym samym swoistego sukcesu. Ponadto należy pamiętać, że założenie własnej firmy wiąże z odpowiednim nakładem finansowym. Fakt ten oznacza, że aby zyskać, trzeba najpierw zainwestować. Jeśli inwestycja okaże się trafiona, firma przyniesie oczekiwane korzyści i zyski. Decydując się na założenie i prowadzenie działalności należy ponadto uwzględnić własne predyspozycje stricte psychiczne, umożliwiające prawidłowe koordynowanie działań i kierowanie własną firmą. Alternatywnym rozwiązaniem jest w tej sytuacji praca etatowa. Oznacza to, że dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w określonym czasie wykonuje wskazane w umowie zadania. Rozwiązanie to zapewnia stałą pensję wraz z wszystkimi świadczeniami emerytalnymi i społecznymi, a często również dodatkowe pakiety socjalne. Warto pamiętać, że w tym przypadku istotną rolę odgrywają kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracownika, a także chęć poszerzania wiedzy w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Na uwagę zasługuje także fakt, iż wielu pracodawców decyduje się na finansowanie szkoleń czy kursów, w których uczestniczy pracownik. Działania te bez wątpienia są korzystne i opłacalne dla obydwóch stron, zdobyta przez pracownika wiedza jest wykorzystywana podczas realizowania powierzonych mu zadań, co korzystnie wpływa na reputację firmy, zaś sam pracownik ma możliwość zdobycia dodatkowych doświadczeń i umiejętności, oszczędzając przy tym środki przeznaczone na opłatę kursu bądź szkolenia.