Next Prev

Udziały w firmie

Osoby dysponujące odpowiednim kapitałem często decydują się na wykupienia udziałów w firmie. Bez wątpienia jest to doskonały sposób na powiększenie kapitału, a tym samym zdobycie dodatkowych środków. Wbrew pozorom udziałowcy wcale nie muszą być specjalistami w danym zakresie, oznacza to, że właściciel firmy wydawniczej nie musi wykazać się wykształceniem kierunkowym czy choćby odpowiednimi kursami i umiejętnościami. Jego zadaniem jest swoisty monitoring firmy, analiza działań i podejmowanie decyzji w zakresie szeroko rozumianych inwestycji. Nierzadko zdarza się, że w danej firmie jest co najmniej kilku współwłaścicieli, gdzie każdy ma odpowiednią ilość udziałów. Rzeczą oczywistą jest fakt, iż aby mieć, trzeba inwestować. Biznes polega przede wszystkim na tym, by inwestować z korzyścią dla siebie i innych. Posiadając udziały w firmie każda osoba ma obowiązek partycypowania w Kostach i niezbędnych nakładach finansowych, wydatki te są rozłożone proporcjonalnie do ilości udziałów. Oznacza to, że osoba, która ma czterdzieści procent udziałów musi zainwestować znacznie więcej niż ktoś, kto ma tych udziałów odpowiednio mniej. Podobnie rzecz wygląda z dochodem, rozliczanym w określonych okresach, np. po upływie kwartału, półrocza lub roku. Dochód firmy jest dzielony proporcjonalnie do ilości udziałów danej osoby w spółce. Warto jednak pamiętać, że poza stroną stricte finansową jest także szereg działań obejmujących podejmowanie istotnych decyzji, zarówno marketingowych, jak i inwestycyjnych. Należy pamiętać, że w tym przypadku decydująca jest także ilość udziałów, osoba, która posiada większość udziałów ma zazwyczaj decydujący głos w ważnych sprawach. Fakt ten nie oznacza jednak, że współwłaściciele, którzy posiadają mniej udziałów nie mają prawa głosu lub ich uwagi nie są uwzględniane i respektowane. Wprost przeciwnie, ich opinia jest jak najbardziej ważna i traktowana poważnie, nie mniej jednak osoba, która posiada więcej udziałów automatycznie ma przewagę także w dziedzinie merytoryczno – inwestycyjnej, obejmującej przede wszystkim szeroko rozumiane planowanie tudzież ewentualną korektę profilu firmy.