Next Prev

Zawód – makler

Efektywna alokacja zasobów, hossa i bessa, kapitał akcyjny, wadium czy obligacja skarbowa to tylko nieliczne z pojęciem z jakimi spotyka się na co dzień i jakimi się posługuje osoba trudniąca się w zawodzie maklera. Najprościej wyjaśniając makler jest to osoba, która zajmuje się dla swojego klienta pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży. Wynagrodzenie maklera ustalane jest w procentach i zależne od przeprowadzonej transakcji. Wyróżnić można maklera papierów wartościowych, który zajmuje się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, który zajmuje się pośrednictwem w sprawach kupna, sprzedaży i usług handlowych oraz w obrocie morskim, maklera morskiego, który również na stosowne wynagrodzenie trudni się w zawieraniu umów sprzedaży statków, czarteru na czas, umów ubezpieczenia morskiego, umów przewozu umów holowniczych oraz innych umów związanych z obrotem morskim. Aby zostać potencjalnym maklerem trzeba mieć ukończone studia przygotowujące do tego zawodu, dodatkowo posiadać zainteresowania związane z tym fachem, a mianowicie interesować się wiadomościami gospodarczymi z kraju i ze świata, wnikać i analizować co dzieje się na giełdzie, orientować się z informacjami związanymi z takimi pojęciami jak biznes, ekonomia, finanse. I co istotne, ile można zrobić jako makler? To oczywiście zależne jest od stażu pracy, od przeprowadzonych transakcji, a także od budżetu klienta. Wysokość wynagrodzenia początkującego maklera waha się od 2tyś. – 3 tyś zł. Natomiast doświadczony makler posiadający grupę poważnych klientów może zarobić od 7 tyś zł. do nawet 15 tyś. zł. Zatem zarobki są dość spore jeśli porównamy ją w skali średniej miesięcznej pensji przeciętnego Polaka. Wiadomo jednak, że zawód ten wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a także z ogromnym pokładem stresu, ponieważ operujemy pieniędzmi klienta i to na nas spoczywa to, by powierzone nam finanse przyniosły zysk, a nie poniosły naszego klienta i nas samych na straty.